نام استانتعداد آموزشگاهمشاهده آموزشگاه ها
آذربایجان شرقی2مشاهده
اصفهان3مشاهده
البرز1مشاهده
تهران22مشاهده
خراسان رضوی5مشاهده
خوزستان2مشاهده
زنجان1مشاهده
فارس2مشاهده
گیلان6مشاهده
مازندران1مشاهده
مرکزی1مشاهده
هرمزگان1مشاهده
کهکیلویه و بویراحمد1مشاهده