نام استانتعداد آموزشگاهمشاهده آموزشگاه ها
آذربایجان شرقی2مشاهده
اصفهان3مشاهده
البرز1مشاهده
تهران23مشاهده
خراسان رضوی5مشاهده
خوزستان2مشاهده
زنجان1مشاهده
فارس3مشاهده
گیلان6مشاهده
مازندران1مشاهده
مرکزی1مشاهده
هرمزگان1مشاهده
کردستان1مشاهده
کهکیلویه و بویراحمد1مشاهده